זהרה. כל היופי במקום אחד

ראיון בתכנית מילון היופי